טוען

תקנון חבר מביא חבר

לעזור לחברים זה תמיד כיף, עכשיו יש לכם הזדמנות להרוויח מזה!

 • כל חבר שיתקבל דרכנו למשרה ויעבוד למשך שלושה חודשים ומעלה, ייזכה אתכם בתווי שי ע"ס 150 ₪! יש כפל מבצעים (כלומר שני חברים שיתקבלו = 300 ₪).
 • עבור 10 חברים שיתקבלו דרכנו לעבודה תקבלו בנוסף סוף שבוע זוגי ומפנק בארץ.
 • החברים שלכם לא התקבלו לעבודה? עדיין תוכלו להרוויח! מידי חודש תתקיים הגרלה לארוחת בוקר זוגית בין כל מי שהפנה אלינו חברים.
 • הפעילות תקפה עבור חברים שלא היינו עימם בקשר ב-3 החודשים האחרונים.

 

תנאים והגבלות:

 • בדיקת הזכאות לקבלת תווי השי וסוף השבוע הזוגי תבוצע לאחר שהחבר שהפנתם ישלים 3 חודשי עבודה. המתנה תשלח תוך 10 ימי עסקים מההודעה על הזכיה.
 • ההגרלה לארוחת הבוקר תבוצע פעם בחודש בנוכחות היועצת המשפטית של החברה. תוצאות ההגרלה יפורסמו בדף הפייסבוק של דנאל משאבי אנוש.
 • מובהר כי אין אפשרות לזוכה להמיר את המתנה בכסף או בשווה ערך אחר. אין אפשרות לעריכת שינוי במתנה (לרבות שדרוג).
 • החברה ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות לאיכות המתנה ו/או לתקינותה ו/או להתאמתה לצרכיו של המשתתף הזוכה (ו/או למי מטעמו) ו/או לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק אשר ייגרמו למשתתף הזוכה (ו/או למי מטעמו), במישרין או בעקיפין, בעטייה של המתנה, ולא תהא למשתתף הזוכה (ו/או למי מטעמו) והוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר, על כל טענה ו/או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין עם התחרות ו/או ניהולה ו/או תוצאותיה ו/או מימוש המתנה ו/או אי מימוש המתנה.
 • המשתתף ו/או המשתתף הזוכה מודע לכך, כי על אף כל האמצעים המושקעים במערכות השונות, מערכות התקשורת, המחשוב והרישום הינן מערכות מורכבות אשר אינן חסינות מטעות או תקלה, לרבת תקלות הנובעות מטעויות אנוש. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ידוע למשתתף, כי תתכנה תקלות טכניות שימנעו, בין השאר, את קליטת הפרטים ו/או יגרמו שיבוש התוצאות, ולמשתתף לא תהא כל טענה כלפי החברה בשל כך.
 • הדין החל על תקנון זה הינו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם תקנון זה ו/או בקשר עם הפעילות מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב.
 • התקנון מנוסח בלשון זכר משיקולי נוחות בלבד. הפעילות מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

סוכן חכם

קבלו משרות למייל מיד עם פרסומן!

בהרשמה אתם מאשרים את תקנון האתר.
בלי ספאם, מבטיחים!