טוען

תקנון רישום במאגר דנאל

תנאי השימוש באתר דנאל וקבלת שירותי השמה למועמדים הפונים באמצעים השונים לחברת דנאל הינם בהתאם לתקנון להלן.

התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מתייחסים לשני המינים.

השימוש באתר דנאל:

חברת דנאל מתירה לכל חפץ בכך לצפות בתוכן שבאתר.

חל איסור על העתקה, שכפול, הפצה ופרסום של חומרים מתוך האתר למטרה ציבורית או מסחרית כלשהי. השימוש בחומרים בכל אתר אינטרנט אחר או ברשת מחשבים לכל מטרה שהיא הינו אסור. החומרים באתר מוגנים בזכויות יוצרים, וכל שימוש בלתי מורשה בכל חומר שבאתר עלול להוות עבירה על חוקי זכויות יוצרים, חוקי סימני מסחר וחוקים אחרים.

שמירת קורות החיים של המועמדים:

לצורך קבלת שירותי השמה באמצעות חברת דנאל נדרש כל מועמד למסור קורות חיים ובו מידע כגון שם, כתובת, מספר טלפון, מצב תעסוקה, השכלה, ומידע נוסף (להלן "פרטי המועמד"). מטרת קבלת פרטי המועמד הינה לאפשר לדנאל להציע את שירותיה באופן המיטבי ביותר.

קורות החיים ופרטי מועמדים מתקבלים במערכת ניהול המועמדים באמצעות אתר דנאל, רשתות חברתיות, אתרי דרושים בהם מנויה חברת דנאל לפרסום משרות דרושים, שליחת קורות חיים ישירות לנציגי דנאל, רישום בירידי תעסוקה ובאמצעות כניסה פיזית לאחד מסניפי דנאל הפזורים ברחבי הארץ.

פרטי המועמדים המגישים מועמדות לחברת דנאל מאתר החברה ובאמצעים השונים, נשמרים במאגר המועמדים של חברת דנאל. פרטיו האישיים של המועמד יישארו חסויים במערכת ניהול המועמדים.

חברת דנאל מנהלת מאגרי מועמדים עפ"י חוק הגנת הפרטיות ומקפידה על חיסיון מועמדיה בדקדקנות רבה. בכל עת רשאי המועמד לבקש הסרתו ממאגר המועמדים באמצעות פנייה לממונה אתר דנאל ומערכות מידע להלן.

על אף מאמצי דנאל לאבטח פרטי המועמדים, היות ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותנו להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבי החברה או חשיפת המידע האגור. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת דנאל יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע - או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למועמד כל טענה, תביעה או דרישה כלפי דנאל.

השימוש בפרטי המועמד:

בפרטי המועמדים, אשר נקלטים במערכת ניהול המועמדים של דנאל, יעשו השימושים להלן:

 • שימוש לצורכי ניתוח מאפיינים דמוגרפיים, השכלתיים ותעסוקתיים קבוצתיים של דורשי עבודה במשק.
 • שימוש לצורך יצירת קשר עם המועמד, דיוור ישיר, הצעת הצעות עבודה באמצעות הדואר, הטלפון, הטלפון הנייד, הפקסימיליה או הדואר האלקטרוני.
 • העמדת פרטי המועמד לרשות חברות קשורות (אחות, חברת האם חברות בנות ו/או חברות בקבוצה) לצורך המטרות הקבועות בתנאי השימוש הנ"ל.
 • העמדת פרטי המועמד, לרשות צד שלישי לצורך הצעתן של משרות, לרבות לצורך רישומו באתר ניהול מועמדים של המעסיק הפוטנציאלי (כולל אתרים גלובאליים אשר אינם כפופים למדיניות הפרטיות הנהוגה בישראל).
 • יצירה של חשבון מקוון באתר דנאל.
 • ניהול קשרים עם לקוחות וספקים.
 • מלבד הפעילויות המנויות לעיל, אם המועמד הגיש מועמדות (בין באמצעות אתר דנאל ובין באמצעות אתר צד ג') או יצר חשבון כדי להגיש מועמדות למשרה, כפי שמתיר החוק, חברתנו עושה שימוש במידע המתואר במדיניות הפרטיות כדי:
 • לספק למועמד הזדמנויות תעסוקה ועבודה;
 • לספק למועמד שירותי כוח אדם, כולל ניהול של תוכניות הטבות, שכר, ניהול ביצועים ונקיטת אמצעים משמעתיים;
 • לספק למועמד שירותים נוספים, כגון הכשרה, ייעוץ קריירה ושירותי שינוי קריירה;
 • להעריך את מידת התאמתו להיחשב מועמד להעסקה ואת כישוריו להיחשב עמית (מועמד המועסק על ידי החברה ו/או על ידי צד ג') לתפקידים שונים, וכן לבצע פעולות של ניתוח נתונים, כגון: (א) ניתוח מאגר המועמדים להעסקה והעמיתים של החברה (ב) הערכת ביצועים ויכולות אישיים, כולל דירוג של מיומנויות הקשורות בעבודה (ג) זיהוי פערי מיומנות או אי מיומנות (ד) שימוש במידע כדי להתאים יחידים להזדמנויות פוטנציאליות (ה) ניתוח נתונים מערוצי גיוס (מגמות בכל הנוגע לנהלי גיוס).

 

עדכון על תהליך הגיוס למשרה באמצעות דואר אלקטרוני / הודעות SMS:

חברת דנאל מנהלת את תהליך הגיוס מול המועמד באמצעות מערכת ממוחשבת לניהול מועמדים MS-CRM .תהליך הגיוס כולל שלבים רבים ואנו דואגים לעדכון המועמדים אודות תהליך הגשת המועמדות ו/או סיומו , באמצעות הודעות דואר אלקטרוני ו/או SMS . עדכונים אלו מסייעים לנו לשמירת קשר רציף עם המועמדים בתהליך הגיוס, מצמצמים את אי הודאות של המועמד בתהליך ותורמים לשיפור השירות הניתן למועמד.

חלק מהודעות הדואר האלקטרוני / SMS הינן אוטומטיות.

בכל עת רשאי המועמד לבקש הפסקת קבלת עדכונים אוטומטיים באמצעות פנייה לממונה אתר דנאל ומערכות מידע להלן.

 

קבלת דיוורים באמצעות דואר אלקטרוניSMS/

שירות דנאל למועמדים מחפשי עבודה כולל שליחת הצעות עבודה באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS.

בכפוף לחוק העסקת עובדים באמצעות חברות כוח אדם שירות זה ניתן למועמדים בחינם, ובשום שלב לא יידרש המועמד לתשלום בגין שירות זה.

כל הגשת מועמדות לחברתנו, בין אם במישרין באתר המרשתת של החברה ובין אם באמצעות אפיק אחר , מהווה כניסה למאגר מועמדי דנאל והסכמה לקבלת דיוורים בדואר אלקטרוני ו/או SMS להצעות עבודה, אלא אם ביקש המועמד להסיר את עצמו מרשימת הדיוור במעמד הגשת המועמדות למשרה אשר פורסמה על ידי דנאל ו/או למשרה אשר פורסמה באתר חיצוני למחפשי עבודה עבור דנאל או בעת עדכון פרטי קליטת המועמד.

בכל עת רשאי המועמד לבקש הסרתו מרשימת תפוצת דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS באמצעות פנייה לממונה אתר דנאל ומערכות מידע להלן. הסרת פרטי המועמד מרשימת התפוצה תבוצע תוך 2 ימי עבודה מיום קבלת הדרישה. דרישה להסרה, אשר תתקבל באמצעות מוקד תמיכה אתר דנאל, תבוצע באותו יום העבודה.

 

פרסום המבוסס על תחומי עניין

ייתכן כי המועמד יראה מודעות של דנאל באתרי אינטרנט אחרים, כיוון שחברת דנאל מפרסמת גם ברשתות פרסום חיצוניות. באמצעות אותן רשתות פרסום, החברה יכולה לכוון את המסרים שלה למשתמשים באמצעות כלים דמוגרפיים, המבוססים על תחומי עניין, וכלים הקשריים. באמצעות רשתות הפרסום, החברה יכולה לנטר את הפעילויות המקוונות של המועמד לאורך זמן על ידי איסוף מידע באמצעים אוטומטיים – ובין השאר, באמצעות קבצי Cookie של צדדים שלישיים, יומנים של שרתי אינטרנט, פיקסלים ומשואות אינטרנט. אותן רשתות נעזרות במידע הזה כדי להציג למועמד מודעות של דנאל העשויות להתאים לתחומי העניין האישיים שלו. המידע שרשתות הפרסום הנ"ל עשויות לאסוף כולל נתונים על הביקורים באתרי אינטרנט המציגים פרסומות של חברת דנאל, כגון הדפים או המודעות שהמועמד מעוניין בהם והפעולות שהוא מבצע באותם אתרים. איסוף הנתונים מתבצע הן באתרים של חברת דנאל והן באתרי אינטרנט של גורמים חיצוניים המשתתפים באותן רשתות פרסום.

כמו כן, ייתכן כי דנאל תיעזר בטכנולוגיות של ספקי תוכן שונים על מנת להציג מודעות מותאמות למועמד אשר רשום במאגר דנאל באמצעות מסירת כתובת הדואר האלקטרוני ו/או מספר טלפון נייד של המועמד לספק התוכן.

 

שיתוף מידע עם צד ג'

החברה אינה חושפת את המידע האישי הנאסף על המועמד, למעט כמפורט בתקנון או בהודעות נפרדות שהיא מספקת בהקשר עם פעילויות ספציפיות. החברה משתפת מידע אישי עם צדדי ג' לצורך אספקת שירותי הגיוס וההשמה , בהתאם להנחיותיה ו/או בהתאם להתחייבויותיה החוזית. החברה אינה מאפשרת לצדדי ג' להשתמש במידע או לחשוף אותו, למעט כנדרש לביצוע השירותים בשמה או כדי לעמוד בדרישות החוק. ייתכן שהחברה תשתף את המידע האישי של המועמד גם (א) עם חברות בנות וחברות קשורות לה; (ב) אם מדובר במועמד למשרה, עם לקוחות המזמנים הזדמנויות תעסוקה או המביעים עניין בהשמת מועמדים מטעם החברה; וכן (ג) עם גורמים אחרים שאיתם החברה מקיימת קשרי עבודה, כגון יועצי השמה וקבלני משנה – וכל זאת במטרה למצוא משרה למועמד.

 

העברת נתונים

ידוע ומוסכם על המועמד כי חברת דנאל תהא רשאית להעביר את המידע האישי שהיא אוספת על המועמד גם למדינות שמחוץ לאלה שבהן נאסף המידע במקור וזאת במסגרת עיסוקיה ופעילותה השוטפת. ייתכן שבאותן מדינות החוקים להגנת נתונים אינם חלים כפי שהם חלים במדינה שבה סיפק המועמד את המידע.

דרכי התקשרות לממונה אתר דנאל ומערכות מידע:

1. מוקד תמיכה אתר דנאל - באמצעות טלפון 03-5004915 בימים א'-ה' בין השעות 09:00-16:00.

2. באמצעות דוא"ל : ilany@edanel.co.il

3. הודעות SMS תשובה להודעה נכנסת: באמצעות השבת הודעה "הסר" או "1" .

4. באמצעות פנייה דרך לחצן צור קשר

5. באמצעות דואר רשום: חברת דנאל, רח' אבא הלל 12, ר"ג , מיקוד 5250606

6. למשתמשים רשומים – ניתן "לכבות" את אפשרות קבלת האימיילים והSMSים דרך האזור האישי באתר המרשתת של דנאל.

 

שינוי תקנון

חברת דנאל רשאית לשנות את התקנון מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שתהיה למועמד טענה או תביעה בעניין.

 

סוכן חכם

קבלו משרות למייל מיד עם פרסומן!

בהרשמה אתם מאשרים את תקנון האתר.
בלי ספאם, מבטיחים!