טוען

מילון מונחים לעובד

דנאל משאבי אנוש | 29.01.23

כשנכנסים לשוק העבודה, בטח אם לעבודה הרצינית הראשונה, נחשפים למושגים רבים שצריך להכיר ולדעת היטב, כיוון שהם משפיעים באופן ישיר על תנאי העבודה שלנו, הזכויות המגיעות שלנו ותלוש השכר. כדי שתוכלו ללמוד ולשנן, אספנו עבורכם את המושגים החשובים ביותר בשוק העבודה – לעובדים ותיקים וחדשים כאחד!

מילון מונחים לעובד

ביטוח לאומי – מהשכר אותו אתם מקבלים אתם נדרשים להפריש מדי חודש סכום כספי לביטוח לאומי, כמו כל אזרח מעל גיל 18, ואפילו אם אתם אינכם עובדים. הכספים המשולמים מהווים רשת הגנה סוציאלית לאזרחי המדינה. ומי יודע, אולי גם אתם תזדקקו לסיוע של הביטוח הלאומי ביום מן הימים. גובה התשלום לביטוח הלאומי תלוי בגובה המשכורת.

ביטוח בריאות – בדומה לתשלום לביטוח הלאומי, אנחנו משלמים מהמשכורת שלנו תשלום לביטוח בריאות ממלכתי, שעובר לקופת החולים בה אנחנו מבוטחים. גם במקרה זה, גובה תשלום ביטוח בריאות הוא יחסי בהתאם לגובה השכר.

ביטוח מנהלי – ביטוח מנהלים הוא תוכנית ביטוח עם חיסכון פנסיוני משמעותי, המופרש על ידי העובד והמעסיק שלו לאורך שנות העבודה. מדובר בביטוח פופולרי.

אובדן כושר עבודה – אובדן כושר עבודה מתאר מצב בו העובד אינו יכול לעבוד ולהתפרנס בעקבות אירוע בריאותי ארוך טווח. במקרה כזה העובד יהיה זכאי לתשלום.

אחוז משרה - אחוז זמן העבודה שהעובד מבצע ממה שמוגדר כמשרה מלאה במקום. לדוגמה, אם במקום מסוים משרה מלאה היא 8 שעות עבודה ביום חמישה ימים בשבוע, והעובד נוכח במקום העבודה 4 שעות ביום, אזי אחוז המשרה שלו יהיה 50%.

גיל פרישה – גיל הפרישה הוא הגיל בו עובד מקבל קצבת זקנה והוא רשאי למשוך את כספי הפנסיה שלו. כיום גיל הפרישה לגברים עומד על 67, ועבור נשים – 62. גם לאחר גיל הפרישה ניתן להמשיך לעבוד, אך החל מגיל 67 – הן לגברים והן לנשים – המעסיק רשאי לחייב עובד לפרוש לגמלאות.

דרגת שכר – במקומות עבודה מסוימים, בעיקר במגזר הציבורי (ממשלתי), גובה השכר נקבע לפי דרגה המורכבת מתפקיד, ותק והשכלה. הדרגות משתנות ממקום עבודה אחד לאחר ועלייה בדרגות מאפשרת גם עלייה בשכר.

דמי אבטלהדמי אבטלה ניתנים לאדם אשר אינו עובד, למשך תקופה בת מספר חודשים. אדם אשר פוטר ממקום עבודתו יהיה זכאי לתשלום דמי אבטלה כבר מיומו הראשון כמובטל, ואילו אדם אשר התפטר – יהיה זכאי לדמי אבטלה כעבור שלושה חודשים מההתפטרות.

הודעה מוקדמתעל המעסיק ועל העובד חלה חובה להודיע מראש זה לזה על כוונה לפטר או להתפטר, כדי לתת לצד השני את הזמן להיערך לכך. בהודעה יש לציין את מועד הפסקת העבודה ואת הסיבה לכך. פרק הזמן הדרוש להודעה המוקדמת תלוי בוותק העובדה של העובד אצל המעסיק.

הלנת שכר – הלנת שכר היא מקרה בו המעסיק לא משלם לעובד את המשכורת בזמן, כלומר עד התשיעי לחודש שאחרי חודש העבודה. במקרה של עיכוב, לעובד יש את הזכות לתבוע והפיצויים הם גבוהים מאוד במטרה להרתיע את המעסיקים מעיכוב שכר.

הסכם עבודההסכם עבודה מפרט את הזכויות והחובות החלות על העובד והמעסיק במסגרת ההתקשרות ביניהם. על המעסיק לתת לעובד את הסכם העבודה בתוך 30 ימים ממועד תחילת העבודה.

הרעת תנאים – מצב בו תנאי העבודה משתנים לרעה, או שנפגע שכרו של העובד. ואם העובד לא נתן לכך הסכמה בכתב, המעסיק אף חשוף לתביעות. במקרים מסוימים, התפטרות של עובד על רקע הרעת תנאים יכולה לזכות אותו בפיצויי פיטורים אף שהוא אינו פוטר.

ועד עובדים – קבוצת עובדים שנבחרה לייצג את העובדים מול המעסיק במקום העבודה, לצורך דאגה לאינטרסים של העובדים במקום. החוק מעניק לוועדי עובדים סמכויות, לדוגמה קיום שביתה בעקבות סכסוך עבודה.

חוזה אישי – חוזה אישי הוא הסכם עבודה פרטני בין המעסיק לעובד. במסגרת החוזה האישי, לא ניתן לפגוע בזכויות היסוד של העובד, אף אם העובד מעוניין לחתום על ויתור שכזה. במקביל, ההסכם האישי לא יכול לאסור על העובד להיות חבר בהתארגנות עובדים.

חופשה ללא תשלום – חופשה ללא תשלום, חל"ת, היא חופשה בה העובד לא מקבל שכר עבור ימי החופשה שלו, וזאת בניגוד לימי החופשה הרגילים המגיעים לו על פי החוק. בפרק הזמן הזה נשמרים יחסי עובד-מעביד. הסיבות לצאת לחל"ת הן מגוונות, ובדרך כלל הבקשה מגיעה מכיוונו של העובד.

טופס 101 – טופס אותו העובד חייב למלא מדי שנה, ואף באמצע השנה אם זהו מועד תחילת העבודה אצל המעסיק. בטופס מופיעים הפרטים האישיים של העובד, מצב משפחתי, פרטי בן / בת זוג וילדים, שיעור המשרה והכנסות נוספות וכדומה. הטופס משמש לחישוב מס הכנסה. 

טופס 106 – טופס אותו המעסיק נדרש לשלם לעובד, ובו פירוט של כל התשלומים שניתנו לו השנה – ממשכורת ועד הטבות ששוות כסף.

ימי מחלהימי מחלה הם ימים בהם העובד אינו יכול לעבוד מפאת מצב רפואי, ובזמן זה הוא זכאי לקבל תשלום על פי החוק בשווי של יום עבודה רגיל. ישנם הסכמים קיבוציים או אישיים שקובעים תשלום שונה עבור יום מחלה, אך בכל מקרה לא ניתן לשלם פחות מהסכום הקבוע בחוק.

מכתב המלצה חלק מהמעסיקים מבקשים לקבל מכתבי המלצה על המועמדים בתהליך המיון והגיוס שלהם. מעסיק אינו מחויב להעביר מכתב המלצה לעובד שסיים לעבוד אצלו, אך מתן מכתב המלצה הוא דבר מקובל.

מקדמה – תשלום חלקי ומקדים הניתן לעובד שזקוק לכסף ולא יכול לחכות למועד התשלום הרגיל. המקדמה מקוזזת כמובן מהמשכורת ביחד עם תשלומי המס בהם היא מחויבת.

נטו – שכר נטו הוא השכר הסופי הנכנס לחשבון הבנק של העובד/נכתב בצ'ק, לאחר ניכוי התשלומים השונים – מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות, תשלום על רכב וכדומה.

ברוטו – שכר ברוטו הוא השכר הראשוני, לפני ניכוי החובות השונות. בדרך כלל, כשמעסיק נוקב בשכר מסוים, כדאי לדעת שמדובר בשכר ברוטו, וממנו יש צורך להפחית מאות ואף אלפי שקלים, בהתאם לגובה השכר.

נקודות זכות – נקודות זכות, או נקודות זיכוי, מאפשרות לשלם מס הכנסה מופחת, כתלות במצב האישי והמשפחתי של העובד. ככל שיש לעובד יותר נקודות זכות, כך הוא ישלם פחות מס הכנסה. מקרים המזכים בנקודות זכות, לדוגמה: תואר אקדמי, מגורים באזור בסיכון (לדוגמה, עוטף עזה), ילדים מתחת לגיל 3, בעיה רפואית במשפחה (לדוגמה, ילד בעל נכות) וכדומה.

נסיעות – כל עובד זכאי לקבל החזר תשלום עבור הנסיעות שלו למקום העבודה. ישנו תשלום מינימום יומי, והוא מחושב לפי המרחק ממגורי העובד למקום העבודה, או לפי מחירו של כרטיס "חופשי חודשי" המקנה נסיעה חופשית. ישנם מעסיקים המשלמים הרבה מעבר לתקרה כחלק מתנאי העסקה אטרקטיביים, אך זוהי לא חובתו.

סף מס – הנקודה ממנה מתחילים לגבות מס מהעובד, והיא משתנה מאדם לאדם בהתאם למצבו האישי ונקודות הזכות שלו.

פיצויים – פיצויים ניתנים לאדם אשר פוטר ממקום עובדתו, כשסכום כסף זה הופרש על ידו ועל ידי המעסיק לאורך השנים. תשלום הפיצויים הוא בגובה של משכורת אחת עבור כל שנת עבודה אצל המעסיק המפטר. במקרים מסוימים בהם העובד הוא זה שמתפטר, לדוגמה במקרה של הרעת תנאים, העובד גם כן יהיה זכאי לפיצויים.

קורות חייםמסמך המהווה עבורנו מעין "כרטיס ביקור" בעת שאנחנו מחפשים עבודה המתאימה לנו. במסמך קורות החיים מפורטים הניסיון התעסוקתי שלנו, שירות צבאי, השכלה, כישורים וכדומה, באופן תמציתי יחסית.

שעות נוספות – שעות נוספות הן שעות עבודה אותן העובד יכול לתת מעבר לשעות העבודה המקובלות על פי חוק, ועליהן המעסיק חייב לשלם יותר. המעסיק אינו יכול להכריח עובד לעבוד שעות נוספות.

תאום מס – תיאום מס נדרש כאשר אדם עובד ביותר ממקום עבודה אחד, כך שמס ההכנסה אותו הוא משלם הוא אינו מדויק (לעיתים הוא משלם מס הכנסה גבוה מדי לשווא, ולעיתים הוא משלם מס הכנסה נמוך מדי – דבר אשר כמובן יצוף בהמשך והעובד יידרש לשלם).

תלוש משכורתתלוש אשר נמסר לעובד ביום תשלום השכר שלו, ובו מפורטים התשלומים המלאים המגיעים לו, ממה הם מורכבים (שעות נוספות, פרמיות, בונוסים, נסיעות וכדומה), וכן פירוט של הניכויים.

 


סוכן חכם

קבלו משרות למייל מיד עם פרסומן!

בהרשמה אתם מאשרים את תקנון האתר.
בלי ספאם, מבטיחים!